Vitrotem B.V., een startup gevestigd in Amsterdam, heeft een converteerbare lening van €300.000
ontvangen van het Innovatiefonds Noord-Holland. Met deze financiering ontwikkelt het bedrijf een
technologie om met behulp van grafeen biologisch materiaal geschikt te maken voor onderzoek in
elektronenmicroscopen.

Door het toepassen van grafeen wordt het mogelijk om biologische moleculen en zelfs hele levende
cellen in water, de natuurlijke biologische omgeving, in een elektronenmicroscoop te bestuderen. Met
de zogenaamde Graphene Liquid Cell (GLC) kunnen wetenschappers dynamische biologische
processen zichtbaar maken en onderzoeken. Iets wat nu nog niet mogelijk is omdat water onmiddellijk
verdampt in het vacuüm van de elektronen microscoop.

Steven Tan, Co-founder van Vitrotem B.V.: “GLC zijn al langer bekend en worden een grote toekomst
voorspeld. Helaas blijken GLC buitengewoon lastig te maken. Wij hebben een technologie die dit
probleem oplost. De financiering van het Innovatiefonds Noord-Holland stelt ons in staat om een
complete en gebruiksvriendelijke GLC oplossing te ontwikkelen waarmee life science wetenschappers
direct aan de slag kunnen, zonder enige kennis en ervaring met grafeen of GLC. Wij gaan veel
onderzoekers hier heel blij mee maken. ”

Wouter Keij, directeur Innovatiefonds Noord-Holland: “De technologie van Vitrotem maakt het mogelijk
om dynamische biologische processen op moleculair niveau te bestuderen. Dat is nu met
elektronenmicroscopie niet mogelijk. Daarmee komen wetenschap, onderzoek en industrie weer een
stap verder. Dat is onder meer van belang voor het vinden van effectieve medicijnen en therapieën in
de gezondheidszorg.”

OVER HET INNOVATIEFONDS NOORD-HOLLAND

Het Innovatiefonds Noord-Holland is een initiatief van de Provincie Noord-Holland, de Universiteit van
Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam UMC en Sanquin, met steun door de
Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het Fonds ondersteunt
ondernemers in de Provincie Noord-Holland met financiering van innovatie in de fase van Proof-of-
Concept. Het Fonds verstrekt converteerbare leningen. De looptijd van het eerste fondsdeel is 2018-2023. innovatiefondsnoordholland.nl

OVER VITROTEM

Vitrotem ontwikkelt en verkoopt systemen en oplossingen voor de geautomatiseerde productie van
Graphene Liquid Cells, een doorbraak technologie voor het “in-vitro” bestuderen van biologische
moleculen en moleculaire processen in een elektronen microscoop. Vitrotem richt zich op de markt
van academisch en industrieel onderzoek op het gebied moleculaire biologie en systeem biologie.
Vitrotem wordt gefinancierd door een consortium van publieke en private investeerders onder leiding
van Nascent Ventures. Vitrotem is een spin-off van de Universiteit Leiden en heeft zijn kantoor en
labs op het Science Park Amsterdam.